Đã Thi Công

Hệ Thống Siêu Thị Metro Trên Toàn Quốc

sieu thi metro      

Nhà Máy Thuốc Lá Sài Gòn 

Tầng Hầm Xe Hơi

Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Hậu Giang (22000 M2)